Ochrana osobních údajů a jejich bezpečnost

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost MK FLORIA spol. s r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.mk-eshop.cz , prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. a tyto údaje neposkytujeme v žádném případě bez souhlasu třetí straně.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOÚ“) registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce ve smyslu ZoOÚ a Vašeho souhlasu zpracovávame osobní údaje kupujícího, které jsou nezbytné k jednání o uzavření nebo změně kupní smlouvy, tj. zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, dodací adresa, kontaktní osoba, fakturační informace, telefonní číslo, emailová adresa a další nezbytné informace potřebné k jednání o uzavření nebo změně kupní smlouvy.

Možnost změny osobních údajů

Vaše osobní údaje můžete vždy editovat po přihlášení do svého profilu.

K čemu údaje slouží

Veškeré informace v internetovém obchodě www.mk-eshop.cz slouží výhradně pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo, pro případnou komunikaci s Vámi a tyto údaje získame s  Vaším souhlasem při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.

Zabezpečení dat s údaji

Data jsou uchovávaný na počítačích a tyto počítače neukládají žádné informace do paměti "cache" a ani jako cookies. Je dále znemožněno pamatování jakýchkoliv hesel. Tyto počítače jsou zabezpečeny proti konfiguračním změnám, pravidelně kontrolovány a hlídány proti zneužití.