Formuláře ke stažení: Odstoupení od smlouvy, uplatnění reklamace, náhrada poštovného

Pro správné zobrazení PDF formulářů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Reader nebo jiný, který umožní otevírat dokumenty a soubory ve formátu PDF.

Uplatnění reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se u zboží projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží kupujícím v záruční době (dále jen „ záruka"). Záruční doba činí dvacetčtyři (24) měsíců, nestanoví-li obecně závazný předpis jinak, a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

V případě, že zboží v uvedené záruční lhůtě vykazuje vady, odešlete toto zboží spolu s vyplněným formulářem pro uplatnění reklamace na adresu:

  • MK FLORIA. spol. s r.o.
  • Bečovská 1326/9
  • PRAHA 10 - Uhřiněves, 104 00
  • Tel: +420 222 287 047
  • E-mail: mkfloria@mkfloria.cz

Download pdf Formulář pro uplatnění reklamce ke stažení ZDE !!!

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží podle kupní smlouvy. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

V případě, že jako kupující chcete uplatnit nárok na odstoupení od kupní smlouvy, vyplňte formulář o dostoupení od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím) a odešlete jej písemně na uvedenou korespondenční adresu.

 

Uplatnění náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací.

V případě žádosti o náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, vyplňte formulář a odešlete jej na níže uvedenou e-mailovou adresu či zašlete poštou vč. potřebných příloh. Formulář je nutné vytisknout, podepsat a v případě el. pošty zaslat naskenovaný v příloze mailu. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře se vyhnete zbytečným prblémům s Vaší identifikací a vyřizení.

Korespondenční a e-mailová  adresa:

  • MK FLORIA. spol. s r.o.
  • Bečovská 1326/9
  • PRAHA 10 - Uhřiněves, 104 00
  • Tel: +420 222 287 047
  • E-mail: mkfloria@mkfloria.cz

Download pdf Formulář se žádostí o náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací ke stažení ZDE !!!